Titulinis

  

 
 

                                                  

 

                             
                  
 

                                
                       ·
Atliekame pastatų energinį sertifikavimą.
                 ·
Padalijame, atidalijame, sujungiame jau įregistruotus nekilnojamuosius daiktus
           · 
Sudarome inžinerinių tinklų kadastrinių matavimų bylas (inventorizacija);
     ·
Sudarome žemės sklypų ribų planus (kadastrinai žemės sklypų matavimai);
·
Rengiame žemės sklypų projektus prieš ir po padalinimo, sujungimo ar amalgamacijos;

   

 

                             Teritorijos tvarkymo planų rengimas;
                  ·
  Aplinkos monitoringo programų rengimas;
             ·  TIPK (taršos integruotos prevencijos ir kontrolės) paraiškų rengimas;
        ·  PVSV (poveikio visuomenės sveikatai vertinimas) ataskaitų rengimas;
    ·  Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) dokumentų rengimas;
·  Ekogeologiniai tyrimai, požeminio vandens monitoringas, inžineriniai geologiniai (geotechniniai) tyrimai. 
smart foreash